Hampodling

Hampodling

Lagar EUR-Lex:

 

Register över EU-gemenskapens gällande lagstiftning, Sekundärrätt, 03.60.65 - Lin och hampa, med mera.

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

 

Hampanätet är medlemmar i EIHA (Europeiska Industrihampa föreningen)

EIHA har bildats som en sammanslutning av industrihampans primära företag inom EU (ordinarie ledamöter). Associerade medlemmar är föreningar, nationella organisationer, företag och personer som arbetar inom området

för hampa eller andra naturliga fibrer.

www.eiha.org

Vill du köpa FINOLA utsäde till vår 2016?

 

Om ni vill odla Finolas fröhampa i år, kan Hampanätets medlemmar hjälpas åt och göra en gemensam beställning direkt ifrån Finland. Utsädet kostar 10 euro per kg och kommer i säckar om 25 kg. 25-30 kg går åt per hektar. Priset inkluderar ej frakt till Sverige eller inom Sverige. Fraktkostnad till Sverige beror på vilken volym vi beställer. Att skicka en säck inom Sverige skulle kosta ca 100 kr + moms.

På Finolas hemsida kan du läsa mer om hur du ska optimera din odling och skörd.

www.finola.fi

Här är en PDF på Engelska om hur odling går till:

http://www.finola.fi/Finola_basic_farming_info_2016.pdf

Om du är intresserad av att sambeställa utsäde för Finola direkt ifrån Finola i Finland, maila oss på info@hampa.net

För att odla hampa måste du följa Jordbruksverkets regler med tillstånd och certifierat utsäde. Läs mer på dessa länkar:

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Jordbruksstod/JSI19.pdf

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod2015/gardsstod2015/villkor/markforodlingavhampa.4.57971bc14bbfb4901e21a8b.html

 

Copyright © All Rights Reserved.