Hampodling

Hampodling

Lagar EUR-Lex:


Register över EU-gemenskapens gällande lagstiftning, Sekundärrätt, 03.60.65 - Lin och hampa, med mera.

http://eur-lex.europa.eu/homepage.htmlHampanätet är medlemmar i EIHA (Europeiska Industrihampa föreningen)

EIHA har bildats som en sammanslutning av industrihampans primära företag inom EU (ordinarie ledamöter). Associerade medlemmar är föreningar, nationella organisationer, företag och personer som arbetar inom området

för hampa eller andra naturliga fibrer.

www.eiha.org

Vill du köpa hampautsäde till våren?


Om ni vill odla hampa i år, kan Hampanätets medlemmar hjälpas åt och göra en gemensam beställning.

 

Om du är intresserad av att sambeställa utsäde för hampa, maila oss på info@hampa.net

 

För att odla hampa måste du följa Jordbruksverkets regler med tillstånd och certifierat utsäde. Läs mer på dessa länkar:


http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/gardsstodochstodratter/markforodlingavhampa.4.4dfd5d3a1526082877ce8d7.html

 


Godkända sorter: http://www.jordbruksverket.se/download/18.3894410416242e311907b94e/1521634534575/Godk%C3%A4nda%20hampasorter%202018.pdf


En artikel om hur du kan få tillstånd att odla hampa på din tomtmark

http://almanova.eu/hur-man-soker-tillstand-for-att-odla-hampa/

Copyright © All Rights Reserved.