Om nätverket

VÄLKOMMEN TILL HAMPANÄTET - NÄTVERKET FÖR INDUSTRIHAMPA I SVERIGE

Om nätverket

Vad är Hampanätet?

 

Hampanätet bildades 1999 och är en ideell intresseförening för industrihampans spridning i Sverige. Verksamheten drivs som ett nätverk i vilket varje medlem själv tar ansvar för hur man vill främja industrihampans tusentals olika miljövänliga användningsområden.

 

Aktiviteter

 

Medlemmarna arrangerar bl.a. utställningar, föreläsningar och seminarier för allmänheten samt särskilda medlemsmöten och studiebesök.

 

Samarbetspartners

 

Hampanätet samarbetar med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och andra forskningsinstitutioner samt ett antal företag och privatpersoner både i Sverige och internationellt som är intresserade av att odla, framställa eller sälja produkter av industrihampa.

 

Medlemskap

 

Medlemskapet är öppet för alla.

 

200 kr per år för privatperson

500 kr per år för liten organisation eller företag

1000 kr per år för medelstor organisation eller företag

2000 kr per år för stor organisation eller företag

Beloppet betalas in på PG 4283851-6 med året som avses, namn och email som referens.

Ange tydligt vem som har sänt in pengarna!

 

Som medlem har man rätt att påverka arbetet i nätverket och låta sig väljas in i styrelsen.

Medlemmar kan även bli föremål för specialerbjudanden och förmåner i form av t.ex. produkter, kontakter och olika evenemang.

 

Stadgar

kommer strax här...

 

Kontakt

info@hampa.net

 

Ordförande

Mari Elfving

 

Copyright © All Rights Reserved.