Styrelsen 2015

VÄLKOMMEN TILL HAMPANÄTET - NÄTVERKET FÖR INDUSTRIHAMPA I SVERIGE

Styrelsen 2015

Mari Elving, ordf.

 

Kurt Hansson, kassör

 

Philip Clarke

 

Mats Stråhl

 

Hans Geisewall

 

Peter Holmdahl

 

Copyright © All Rights Reserved.