Styrelsen 2018

Styrelsen 2018

Mari Elving, ordf. - Omvald 1 år

Kurt Hansson, kassör - Omvald 2 år

Ingrid Holmdahl, ledamot - Nyval 2 år ersätter Pontus Dahlberg

Sofia Norén, ledamot - Nyval 2 år ersätter Peter Holmdahl (har trädit ur styrelsen i November 2018)

Liv Fröhlich, ledamot - kvarstår 1 år

Susanne Gerstenberg, ledamot - kvarstår 1 år

Christina Hansson, ledamot - Omvald 1 årCopyright © All Rights Reserved.