Bli medlem

Medlemsavgift för 2020


Privatperson 350 kr

ink. tidningen ”Förnyelsebar Energi” 4 ggr per år

Litet företag 650 kr

Medelstort företag 1150 kr

Större företag och organisationer 2150 kr


Beloppet betalas in med

SWISH 123 364 70 13 eller på

PG 4283851-6 med året som avses, namn och email som referens.


Ange tydligt vem som har sänt in pengarna! Maila sedan Ordförande Mari dina adressuppgifter, telefon och mail för nyhetsbrev på info@hampa.net

---

Ni som har Facebook, vet ni om att Hampanätet har en FB-grupp? Sök upp den och begär medlemsskap;


IHFS Industrihampaföreningen i Sverige

Länk: https://www.facebook.com/IHFS-Industrihampaf%C3%B6reningen-i-Sverige-106844787946514