Hampodling

Hampodling


Hampanätet är medlemmar i EIHA (Europeiska Industrihampa föreningen)

EIHA har bildats som en sammanslutning av industrihampans primära företag inom EU (ordinarie ledamöter). Associerade medlemmar är föreningar, nationella organisationer, företag och personer som arbetar inom området

för hampa eller andra naturliga fibrer.

www.eiha.org

Copyright © All Rights Reserved.