Napoleon krigar mot England och Ryssland om hampa

Historia - Napoleon krigar mot England och Ryssland om hampa

Under större delen av 1700-talet och in på 1800-talet producerar Ryssland ca 80% av all hampråvara och hampprodukter som förbrukas i västvärlden. Hampa är Rysslands främsta exportvara framför pälsar, timmer och järn.


Enbart Storbritannien köper från Ryssland 90% eller mer av all hampa som förbrukas inom den livsviktiga civila och miltära sjöfarten. Varje brittiskt krigsfartyg måste var eller vartannat år byta ut mellan 50 till 100 ton hampa i form av bl.a. segel, rep och tätning mellan bordplankorna.


Mellan 1803 och 1814 blockerar den brittiska flottan Frankrike och dess europeiska allierade i Atlanten och genom Gibraltarsundet.


Genom ett fördrag mellan den franske kejsaren Napoleon Bonaparte och den ryske tsaren Alexander I hindras alla leveranser av hampa till den brittiska flottan och alla neutrala nationer som handlar med Storbritannien. På detta sätt försöker Napoleon försvaga den brittiska flottan och få slut på blockaden.


Bland de länder genom vilka det smugglas hampa till Storbritannien återfinns även Sverige!


Efter ett rävspel om hampleveranser dras även USA in i konflikten och till slut återupptas de ryska leveranserna till Storbritannien.


Napoleons brutna hampfördrag med tsaren blir en av huvudanledningarna till att franska trupper tågar in i Moskva år 1812. Kriget utkämpades också mellan USA och Storbritannien.


Observera att detta endast är en starkt förenklad resumé av denna komplicerade intrig. Hela historien finns att läsa på engelska i boken "America, Russia, hemp, and Napoleon: American trade with Russia and the Baltic, 1783-1812" (Alfred W. Crosby Jr, Ohio State U.P. 1965). Tillgänglig på ett flertal svenska bibliotek enligt www.libris.se samt sammanfattad i boken "The Emperor Wears No Clothes" som även kan läsas i sin helhet på www.jackherer.comTillbaka till Historia

Copyright © All Rights Reserved.