Styrelsen 2020

Styrelsen 2020

Mari Elving, ordf. - Omvald 1 år

Clara Norell - 2 år 

Ebba-Maria Olson - 2 år

Christina Hansson sitter kvar - 1 år

Kurt Hansson väljs om på - 1 år

Liv Fröhlich sitter kvar - 1 år

Helena Wellberg, suppleant - 1årCopyright © All Rights Reserved.