Vårt arbete för hampan

Vårt arbete för hampaindustrin Industrihampanätverket jobbar för att främja utvecklingen av hampaindustrin inom många områden inte minst som en miljö och klimatvänlig resurs. Det gör vi genom information och tillsammans med andra aktörer - stora som små - både i Sverige och i världen, Indusrihampaföreningen är bl a medlem i klimaatnätverket Klimatriksdagen och i vår Europeiska motsvarighet EIHA. 


Tillsammans arbetar vi för att indentifiera vilka behov och hinder som finns för en full utveckling av hampans hela potential. Nedan nyheter, press och artiklar skrivna om hampa.


Tipsa oss gärna om inlägg, artiklar eller annat arbete för att belysa fördelarna med hampa.


Nätverket för EU:s hampaindustrin


EIHA flyttar till Bryssel


EIHA öppnade ett nytt kontor i Bryssel tidigare i år som slutför etableringen av en fullt bemannad heltidsnärvaro i EU: s huvudstad. Detta för att vara med och påverka EUs politiker och myndiheter med  information.

Insändare Mari Elhfing, ordförande IHFS


Kan hampan rädda världen?


I tidningen Syres avdelning !Under ytan! skriver Mari Elfving om vilken roll hampan skulle kunna spela för en hållbar framtid i dag.

Tidnignen Syre, 2016 

Foto: Pablo Alcala/The Lexington Herald-Leader/AP Photo/TT.

Foto: Hemp Tailer

Textilindustrin

Info på väg


Hemp versa Cotton
Insändare Helena Wellberg


Industrihampans roll som alternativ

i en klimatomställning.
Sydsvenskan, 2019-06-02


Livsmedelsverket

Info på väg


Novel Food


Vad är det och hur påverkar

det hampaindustrin?