Papper

Papper

Enligt Han-dynastins historia uppfinner adelsmannen Cai Lun papperet år 105 enligt vår tideräkning. Arkeologer har dock funnit ännu äldre fragment av papper tillverkat av hampfiber i provinserna Xinjiang, Inre Mongoliet och Shaanxi.


Fram till 1883 tillverkades 75-90% av allt papper i världen av hampa,l bl a Gutenbergs bibel trycktes 1455 på hampapapper och utkastet till USA:s självständighetsdeklaration undertecknades på hampapapper.


Benjamin Franklin, vetenskapsman, politiker och diplomat startade ett av Amerikas första pappersbruk av hampfiber.