Bli medlem

Varför bli medlem?


När du betalar medlemsavgiften stöttar du den ideella föreningens arbete med att ge hampan en betydande roll i samhällsutvecklingen. Det möjliggör aktiviteter och konferenser, investeringar och informationsmaterial.


Alla våra medlemmar har tillgång till föreningens kunskapsresurser, nätverk, aktiviteter och vårt mycket levande community på FB. Alla medlemmar har möjlighet att väljas in i styrelsen för att få full insyn och större påverkan på föreningens arbete. Alla medlemmar har möjlighet att bidra med skriftligt material och synlighet på våra medier. Alla våra medlemmar får tidningen Förnyelsebar Energi 4 gånger per år.

Som företagsmedlem får ni allt ovan, samt möjlighet att öka företagets synlighet i
våra sociala medier och få tillgång till vårt nätverks kompetens inom ditt område.

 

Vill du inte vara medlem men gärna stötta vårt arbete?

Donera valfritt belopp via Swish, markera gärna med namn!Medlemsavgift för 2022/23


Stödmedlem Privat 150 kr

Privat ink. tidning 350 kr*

Litet företag 650 kr*

Medelstort företag 1150 kr*

Större företag och organisationer 2150 kr*

*inkluderar tidningen Förnybar Energi 4 ggr per år


Beloppet betalas in med

SWISH 123 364 70 13 eller på

PG 4283851-6 med året som avses, namn och email som referens.


Ange tydligt vem som har sänt in pengarna! Maila sedan Ordförande Mari dina adressuppgifter, telefon och mail för nyhetsbrev på info@hampa.net

---

Ni som har Facebook, vet ni om att Hampanätet har en FB-grupp? Sök upp den och begär medlemsskap;


IHFS Industrihampaföreningen i Sverige