Hampans användningsområden

Hampans användningsområden


Info kommer

HISTORISK ANVÄNDNING


EUROPA
Under större delen av 1700-talet och in på 1800-talet producerar Ryssland ca 80% av all hampråvara och hampprodukter som förbrukas i västvärlden där Sverige importerade mycket av hampan som användes för den storskaliga produktion avsedd för g
rova textilier för segel och militärt bruk. 
BIOKOMPOSIT OCH BIOPLAST


Info kommer

HAMPA SOM BYGGMATERIAL


Info kommer

LIVSMEDEL


Info kommer

HAMPA SOM TEXTIL

När den österrikiske juden Levi Strauss deltog i guldruschen i USA upptäckte han att guldletarna snabbt slet ut sina arbetsbyxor i jakten på rikedomar. Därför tillverkade han sina berömda California '49ers av segelduk av hampa och nitar. På dessa byxor var fickorna nästan outslitliga när de fylldes med glimmande klimpar funna i gruvhål och vaskpannor. Hampa var dessutom det enda tyget som tålde att bli utsatt för vatten i timmar och där kyla och stark hetta inte heller var några problem. PAPPER

Enligt Han-dynastins historia uppfinner adelsmannen Cai Lun papperet år 105 enligt vår tideräkning. Arkeologer har dock funnit ännu äldre fragment av papper tillverkat av hampfiber i provinserna Xinjiang, Inre Mongoliet och Shaanxi.


Fram till 1883 tillverkades 75-90% av allt papper i världen av hampa,l bl a Gutenbergs bibel tsom rycktes 1455 och utkastet till USA:s självständighets-deklaration var båda gjorda av hampapapper.