Hem

”Varför bruka skog som vuxit fram över århundraden eller bergtäkter som skapats över många tidsåldrar när vi kan få likvärdigt med råmaterial från skörden av våra hampafält årligen?”


- Henry Ford

Industrihampaföreningen

är medlemmar i:

Vårt arbete för hampan

Industrihampaföreningen arbetar för att hampan ska få utvecklas till sin fulla

potential för att kunna användas som bl a livsmedel, byggmaterial,

textil och bioplaster. Det gör vi genom att agera plattform för Sverige hampabönder, informera allmänheten och övervaka Sveriges liksom

Europas hamparelaterade politik för att förse beslutsfattare med korrekt och

tillförlitlig information inom olika kompetensområden.


Industrihampaföreningen samarbetar med

European Industrial Hemp Association (EIHA) som representerar

hampasektorn från odlare till berednings och produktöretag

och vars medlemskap omfattar 25 EU stater och ytterligare 12 länder. 


EIHA övervakar för närvarande följande policyer: reform av CAP, hampextrakt / nya livsmedelsregler, THC-gränser i foder och livsmedel, livscykelbedömning av

hampmaterial, koldioxidpåverkan, miljöhänsyn och kosmetika.


Kontakta oss gärna - vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Phone +45 12345678

Följ oss på någon av våra sociala medier