Hem

Roliga nyheter!

Tidningen Kloka Hem har gett ut en Hampaspecial! Finns att köpa i välsorterade tidningsbutiker och Byggnadsvårdsbutiker just nu! 


Missa heller inte att läsa sensate numret av Förnybar Energi, som ingår i ditt medlemsskap i IHFS. Senaste numret, som kom i brevlådan nyligen, handlar om energieffektivisering och som vanligt har IHFS en sida om det som berör hampa och vår förening. 


Ny bok om Cannabistextilier!

Här finns en kokbok med hamparecept som sammanställts av EIHA med hjälp av sina medlemmar 2021. 

ÄT MER HAMPA

Årsmöte för Hampanätet a.k.a. Industrihampaföreningen i Sverige

Tid: 24 April 2022 kl 13:00 - 16:20

Plats: Digitalt via Zoom.

Maila anmälan till info@hampa.net


HÄR kan du se protokollet från årsmötet och HÄR protokollet från konstituerande mötet.

IHFS Respons på 
Socialdepartementets

”Tydligare reglering av hampa”

Ds 2021:3

Socialdepartementets förslag i ”Tydligare reglering av hampa” kan leda till en fördjupad stigmatisering och ökat missförstånd från både myndighetshåll och i samhället, när icke narkotikaklassad, certifierad och kontrollerad hampa för industriella ändamål föreslås få odlas endast på undantag från narkotikalagstiftningen.
REMISSVAR till Socialdepartementet från Industrihampaföreningen i Sverige angående ”Tydligare reglering av hampa” DS 2021:34


Utifrån rådande situation i Sverige med odling och beredning av EU-certifierad industrihampa (Cannabis sativa L.) välkomnar

Industrihampaföreningen i Sverige en tydligare reglering. Vi vill
underlätta för svenska hampodlare och aktörer att ta del i
marknadsutvecklingen på samma sätt som motsvarande kollegor i
övriga Europa där regleringarna för hampa gradvis blir mer
tillåtande. Till exempel i Tyskland, Tjeckien, Litauen, Spanien och
Frankrike ändras regleringen så att rötter och blommande toppar
såväl som fiber och frö kan tas omhand, beredas och marknadsföras.


Den växande hampindustrin skapar många gröna arbetstillfällen i
Sverige och Europa - den är en resurs för en biobaserad ekonomi.
Det nya förslaget i DS 2021:34 "Tydligare reglering av hampa”
hindrar marknadsutvecklingen för aktörer i Sverige samtidigt som
behovet av administration och kontroll av producenter med odlingar ökar. Vi efterlyser en reglering, som utgår ifrån att hampa i första hand är en mångfacetterad, klimatvänlig jordbruksgröda och råvaruresurs som med fördel odlas i större utsträckning för framställning av biomassa, fiberråvara, olja, livsmedel och kosmetika, samt att odlingen inte begränsas till endast jordbruk med krav på stödrätter och en nedre gräns på 4 hektar. Detta skulle tillåta Svenska företag att utvecklas och konkurrera på samma villkor som företag i andra medlemsstater.


När förslagen i DS 2021:34 ”Tydligare reglering av

hampa” träder i kraft September 2022 vill vi se en reviderad version där dessa synpunkter tagits i beaktning.


5.1 EU-certifierade sorter av hampa (Cannabis Sativa L.) ska
administreras först och främst som jordbruksgröda och biobaserad
råvaruresurs. Det som kallas industrihampa, d.v.s. EU-certifierad
hampa med kontrollerad låg THC-halt omfattas inte längre av de
internationella Drogkonventionerna och i enlighet med WHO:s
rekommendationer samt med beaktning av prejudicerande fallet i
EU-rätten B S och C A, C-663/18, EU:C:2020:938 anser vi att
beredningar framställda av hampa innehållande max 0,2% THC-halt ska vara tillåtet även i Sverige. Den nya CAP (EU:s gemensamma jordbrukspolitik) som börjar gälla 2023, tillåter en THC-halt på 0,3% på fältet för stödberättigad odling av industrihampa, till skillnad från nuvarande 0,2%. Att definiera ”industriellt ändamål” för industrihampa med 0,3% THC är generellt förvirrande och överflödigt och bör därför undvikas helt.

Hampa ska behandlas som andra jordbruksgrödor det vill säga att hantering, beredning och marknadsföring av alla växtdelar är tillåtet utan restriktioner om odlingen skett enligt reglerna för denna jordbruksgröda. Rötter, stjälk, blad, blommor och frön har använts och konsumerats av människor i Europa och resten av världen i tusentals år och vid så pass låg halt av THC har växten inte narkotiska egenskaper. Med denna utgångspunkt bör samma gräns gälla för tillåten odling i Sverige. Produktion och marknadsföring av beredningar med industrihampans toppar eller rötter innehållande CBD och andra cannabinoider, som skall säljas som livsmedel eller kosttillskott, så länge marknadsföringen sker i enlighet med konsumentverkets-, livsmedelsverkets- och läkemedelsverkets regler för närings- och hälsopåståenden ska vara tillåtet.


5.2 Certifierad hampa som är berättigad jordbruksstöd eller hampa med en THC-halt på högst den nivå som beslutats av EU-kommissionen (0,2% nu men 0,3% när nya CAP börjar gälla), skall också kunna odlas på mark utan stödrätter och på mindre area än 4 hektar. Den nedre gränsen 4 hektar samt krav på jordbruksmark hindrar möjligheten till småskalig lokal produktion, forskning och marknadsutveckling. I flera EU-länder har det beslutats på nationell nivå att det är tillåtet att odla hampa med högre THC-halt än vad de EU-certifierade sorterna innehåller (0,6% i Italien och 1% i Tjeckien) eftersom detta ger tillgång till många fler sorter, även lokala sorter, som har till exempel bättre fiberkvalitet, tålighet mot kyla och har sin naturliga resistens mot skadedjur och sjukdomar kvar. Även Sverige har inhemska sorter som förädlats fram för ändamål och klimat av utsädesföreningen i Svalöv under 40- och 50-talet. Dessa ligger sedan 2003 i förvar på NordGen i Alnarp. Forskning bör tillåtas på dessa sorter trots en eventuellt högre THC-halt, för att få fram inhemska sorter som passar att odla i vårt nordliga klimat och som kan bidra till omställningen till en mer biobaserad ekonomi.

5.3 Har den skördade hampan odlats med certifierat utsäde och
odlingen registrerats genom SAM-ansökan ska hampan anses laglig oavsett om odlingen sker på mark med stödrätter eller inte.

5.4 Överensstämmelseintyg vid import ska kunna ges för alla delar av växten Cannabis Sativa L. inklusive rötter, stjälk, blommande toppar och frön. Vidare bör krav på ursprungs-märkning och spårbarhet på importerad hampa i råvaruform eller produkt, vara nödvändig så att konsumenten kan göra medvetna val.

Ordförande i Industrihampaföreningen i Sverige
Mari Elfving

 


Alla medlemmar har möjlighet att väljas in i styrelsen för att få full insyn och större påverkan på föreningens arbete".

Mari Elfving, ordförande

Varje röst räknas!


Kanske är du redan medlem eller funderar på att bli - med medlemsavgifter kan vi fortsätta vara medlemmar i viktiga organisationer och kan finansiera vårt arbete med att sprida kunskap och medvetenhet om hampans stora potential som en av nycklarna till en svensk omställning till fossilfria material med mindre negativ naturpåverkan och POSITIV inverkan på individ- och kollektiv nivå samt en regeneration av våra värdefulla marker.


Ovan nämnt regeringsförslag kommer ha stor påverkan för alla som håller på med hampa i alla dess former. Vi vill ha en rättvis reglering och en utveckling snarare än regression. Bli medlem idag!  

Du har väl inte missat den globalt engagerande konferensen om Industrihampa som anordnades i Smedtorp i maj 2021, av en av våra medlemmar?

2019 tilldelades Clara Norell Region Skånes Miljövårdsfond för att producera tvådagars byggkurs-och konferens kring industrihampa. Kursen som hölls i Smedstorp, Tomelilla kommun innehöll praktiska byggmoment varvade med teoretisk utbildning kring industrihampa som hållbart byggnadsmaterial. Detta var startskottet för den årliga internationella industrihampa-konferensen med bas i Sydöstra Skåne.


Industrial hemp – from the world to Skåne” 2020 i samarbete med Innovationscenter för Landsbygden och Sustainable Business Hub och ”Industrial hemp – innovation for a biobased & fossil free future” 2021, i samarbete med House of Hemp Sweden och Industrihampaföreningen Sverige. 

Medverkande i denna produktion är:
Magnus Weberg. Kommunstyrelsens ordförande.
Sjöbo Kommun https://www.sjobo.se/ Per-Martin Svensson.
Ordförande Tomelilla kommunstyrelse, Tomelilla kommun.
Henrik Lundblad – Näringslivschef – Tomelilla kommun https://www.tomelilla.se/
Francesco Mirizzi · Senior Policy Advisor at EIHA – European Industrial Hemp Association https://eiha.org/
Hemp Love, kortfilm, Regissör & Manusförfattare: Johanna Hansen
Kimberly Kovacs, då CEO The Arcview Group, nu Chief Executive Officer – Santa Fe Farms https://arcviewgroup.com/ https://santafefarms.com/kimberly-kovacs-forbes-50-over-50-investment/
Kerstin Eriksson, Innovationsledare, Sweden Food Arena https://swedenfoodarena.se/
Helena Kurki, Verksamhetsledare Innovationscenter för Landsbygden http://innovationscenter.se/

Mari Elfving, Ordförande IHFS – Industrihampaföreningen & VD/Delägare Hampvaruhuset https://hampa.net/ https://www.hampvaruhuset.se/

Rick Trojan III, President Hemp Industries Association, Board of Directors at US Hemp Roundtable and Vote Hemp https://thehia.org/ https://hempsupporter.com/ https://www.votehemp.com/

Mandi Lynn Kerr, Mandi Lynn Kerr CEO & Founder of Global Hemp Association https://globalhempassociation.org/

Liga Appelgren, Grundare Hampalöv & Hampaförmedlingen https://www.facebook.com/groups/353255475359368/ https://www.facebook.com/hampalovers/

Moderator: Clara Norell, VD/Grundare, Svensk Hampaindustri https://www.svenskhampaindustri.com/

Det finns en gratis version av konferensen, vilken är den du får tillgång till här via denna sida. Det är en förkortad version, 3 timmar lång med välgjord textad översättning!


Det finns även möjlighet att köpa tillgång till HELA konferensen, 8 timmar lång med allt det rika innehåll som vi som var där live fick uppleva!


För att läsa mer om konferensen och om alla talare och deltagare, klicka här, och maila till info@svenskhampaindustri för att få tillgång till den fullständiga konferensen!

Tack Clara!

Konferensen skapas och leds av Clara Norell - företagsmedlem och ledamot i vår styrelse.

Du får även träffa föreningens ordförande Mari Elfving.


Är du nyfiken på att bli medlem - klicka här, eller har funderingar kring att sitta i vår styrelse? Klicka här för att lära känna vår styrelse!

Vårt arbete för hampan

Industrihampaföreningen arbetar för att hampan ska få utvecklas till sin fulla potential för att kunna användas som
bl a livsmedel, byggmaterial, textil och bioplaster. Det gör vi genom att agera plattform för Sverige hampabönder, informera allmänheten
och övervaka Sveriges liksom Europas hamparelaterade politik för att förse beslutsfattare med korrekt och tillförlitlig
information inom olika kompetensområden.


Industrihampaföreningen samarbetar med European Industrial Hemp Association (EIHA)
som representerar hampasektorn från odlare till berednings- och produktföretag och vars medlemskap
omfattar 25 EU stater och ytterligare 12 länder. EIHA övervakar för närvarande följande policyer:
reform av CAP, hampextrakt / nya livsmedelsregler, THC-gränser i foder och livsmedel, livscykelbedömning
av
hampmaterial, koldioxidpåverkan, miljöhänsyn och kosmetika.


Industrihampaföreningen

är medlemmar i: