Hem

                                 

”Varför bruka skog som vuxit fram över århundraden eller bergtäkter som skapats över många tidsåldrar när vi kan få likvärdigt med råmaterial från skörden av våra hampafält årligen?”


- Henry Ford

                                     

                               Årsmöte 30 Maj 2020 på Mossagården

Kallelse till årsmöte för Industrihampaföreningen i Sverige, Hampanätet, ideell förening

Tid: Lördag 30 Maj kl 13:00
Plats: Mossagården 1, 247 64 Veberöd

Vi behöver ha er anmälan till mötet via mail: info@hampa.net senast torsdag 28 Maj för att kunna förbereda fika, stolar i möteslokalen, utskrifter m.m. Anmäl även om du vill delta på digital länk, vi ska försöka ordna detta!


Program för dagen

13:00 Samling på Mossagården vid Butiken.
Varefter Ebba-Maria presenterar Mossagårdens hampahistoria och tar med oss på en liten rundvandring. 14:30 ca Clara Norell presenterar projekt Svensk Hampaindustri.
15:00 Fika
15:30 Industrihampaföreningen verksamhetsberättelse.
16:00 IHFS Årsmöte. Betalande medlemmar kan delta och låta sig väljas in i styrelsen.
17:00 Avslut


Dagordning för årsmöte 2020

Mötets öppnande
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för verksamhetsåret.
12. Val av övriga styrelseledamöter för ett resp. två år.
13. Val av revisor samt suppleant.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid, två veckor
innan, inkomna motioner. Maila motioner till Mari på info@hampa.net 15. Övriga frågor (som inte behandlats under föregående hampamöte)

Motioner Mari tillhanda en vecka innan årsmötets start. Maila info@hampa.net


Styrelsen genom Mari Elfving (ordförande) hälsar er välkomna till årsmötet!

Medlemsskap priser: Privatperson 350 kr *, Litet företag 650 kr *, Medelstort företag 1150 kr *, Större företag och organisationer 2150 kr *
Betala via PG: 4283851-6 eller SWISH 1233647013 Viktigt! Skriv namn, efternamn och korrekt mailadress som referens i betalningen.

*Inkluderar tidningen Förnybar Energi som utges av SERO 4 ggr per år.

Bli medlem i Hampanätet och stöd vår strävan emot en grönare framtid med hjälp av hampa!


Medlemsavgift för 2019

Privatperson 350 kr ink. tidningen ”Förnyelsebar Energi” 4 ggr per år

Litet företag 650 kr

Medelstort företag 1150 kr

Större företag och organisationer 2150 kr


Beloppet betalas in med SWISH 123 364 70 13 eller på PG 4283851-6 med året som avses, namn och email som referens.

Ange tydligt vem som har sänt in pengarna! Maila sedan Ordförande Mari dina adressuppgifter, telefon och mail för nyhetsbrev på info@hampa.net


Hjärtligt välkommmen!

 

Som medlem har man rätt att påverka arbetet i nätverket med t.ex. hemsida och evenemang och låta sig väljas in i styrelsen.

Medlemmar kan även bli föremål för specialerbjudanden och förmåner i form av t.ex. produkter, kontakter och olika evenemang.

---

Ni som har Facebook, vet ni om att Hampanätet har en FB-grupp? Sök upp den och begär medlemsskap!

Industrihampaföreningen i Sverige - Hampanätet heter den. /ME 18 Feb. 2018


---

Medlemmar i Industrihampaföreningen kallas härmed till årsmöte - se nedan. Kallelsen har även skickats ut per mail till alla betalande medlemmar. Hör gärna av dig om du inte fått utskicket! info@hampa.net


Kallelse till årsmöte för Hampanätet - Industrihampaföreningen i SverigeTid: Söndag 5 Maj 2019 klockan 14:00

Plats: ETC Solpark i Katrineholm. Mer info här: https://etcel.se/katrineholm Information om exakt möteslokal kommer senare.

Industrihampaföreningen Hampanätet har fått plats för årsmöte och utställning på ETC solpark genom vårt medlemsskap i SERO - Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation.

  1. Söndag 5 maj Den stora Elbilsdagen med utställningar (kl. 10 – 16) och årsmöten.
  2. Seminariedagen, måndagen den 6 maj. Endast för deltagandet i seminariedagen (kl. 8.30 – 16) krävs en avgift på 500 kr för medlemmar i industrihampaföreningen inklusive lunch och fika. Dagen inleds av SERO:s ordförande Göran Bryntse.

Anmäl er till Hampanätets årsmöte senast 27 April till mari@hampvaruhuset.se skriv anmälan årsmöte i ämnesraden. Den 5:e och 6:e Maj så har SERO och flera andra föreningar årsmöte i Katrineholm. Anmäl er till hela seminariedagen på ETC solpark till Sven Bernesson på sven.bernesson@sero.se eller tel 0730-655013 senast den 2 Maj. Meddela att du anmäler dig som medlem i SERO via Hampanätet plus namn, faktureringsuppgifter och ev. matallergier. Hela programmet finns på sid 4 i tidningen Förnybar Energi nr. 1 2019 som vi fick i brevlådan nyligen.


Dagordning

Mötets öppnande

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av justerare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11. Val av ordförande i föreningen för verksamhetsåret 2019.

12. Val av övriga styrelseledamöter för ett resp. två år. Dessa styrelseledamöter valdes förra året:

Kurt Hansson, kassör - 1 år kvar
Ingrid Holmdahl, ledamot - 1 år kvar

Sofia Norén, ledamot - Nyval 1 år LEDIG POST (Sofia har på egen begäran trädet ur styrelsen under det gång året)
Liv Fröhlich, ledamot - föreslår omval 2 år

Susanne Gerstenberg, ledamot - föreslås omval 2 år

Christina Hansson, ledamot - föreslås omval 2 år


13. Val av revisor samt suppleant. Roger Olofsson har varit revisor och Mats Stråhl ersättare. Föreslås omval.

14. Val av valberedning.

15. Motioner. Det har ej inkommit några motioner vid denna tidpunkt.

16. Övriga frågor att diskutera.

Styrelsen genom Mari Elfving (ordförande) hälsar er alla välkomna till årsmötet!

Föranmäl ditt deltagande på info@hampa.net senast den 27:e April så att vi kan förbereda med utskrifter etc.Småskaligt producerad hampatextil i Frankrike – snart i Sverige? 


”Hampakläder kan bli framtidsindustri i Skåne” hävdar Sven-Erik Svensson, docent vid SLU Alnarp.  Hans förhoppning finns inspelat på tv:n, 25 november 2018: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/narodlade-klader-kan-bli-framtidsindustri-i-skane.


I samma väva rapporterade Mari Elfving, ordförande för Industrihampaföreningen Sverige om sitt möte med Pierre Amadieu, industrihampapionjär i Frankrike. Han har utvecklat ett småskaligt beredningsverk för produktion av hampfiber för garn. Mari träffade Amadieu på årets EIHA konferens (Europeiska Industrihampaföreningen) i Köln, Tyskland, den 15-de konferensen rad. Maris artikel publicerades i Fria Tidningen, 2018-11-30 och i Förnybar Energi 4/2018.     


Kina är störst som leverantör för amerikansk och europeisk hampklädindustri idag på grund av landets obrutna tradition och erfarenhet. 


Susanne Gerstenberg 4 dec 2018


----------------------------------------------------------------------

12 September 2018


Idag har Kurt och Mari varit och träffat två hampaodlare från Hushållningssällskapet i Örebro. Här odlar man hampan för att öka biologisk mångfald vid ett fält. Insekter, fåglar och vilt trivs bland hampan och den bilologiska mångfalden är viktig att värna om runt den brukade jorden. Här odlas Felina 32, en enkönad Fransk sort som ger mycket biomassa eller fiber. I länder där man får skörda under blomning kan man också använda denna för CBD-produkter. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Industrihampaföreningen i Sverige begär en rimlig lagstiftning kring cannabidiol (CBD) i Sverige


Hampa är en ettårig ört som har varit människans och civilisationens trogna följeslagare i tusentals år, innan det odlingsförbud för hampa kom, som först lagstadgades i USA på 30-talet. Sedan millennieskiftet har hampa (Cannabis Sativa L.) återupptäckts även i Sverige och tillåtits som industrigröda, livsmedel och läkemedel under noggrant kontrollerade former.


Den nyss påbörjade utvecklingen av CBD-industrin i Sverige och resten av världen är hälsosam och önskad av många medborgare. Ett ökat lokalt odlande och användande av hampabaserade produkter såsom livsmedel och kosttillskott innehållande cannabidiol skulle ha positiva effekter på miljö, hälsa och ekonomi. Därför behöver också vi i Sverige en reglering som uppmuntrar denna tillväxt och samtidigt ger alla samhällets medborgare tillgång till den vitala kulturväxten Cannabis Sativa L., med skydd av en rättvis lagstiftning. Lagstiftningen ska täcka växtdelar, kosttillskott, livsmedel, receptfria läkemedel och vid höga doser receptbelagda läkemedel av industrihampa och innehållande CBD. Lagstiftningen vi efterlyser baserar sig på vetenskapliga fakta om cannabidiolens effekter. I positionspappret här nedan föreslås en reglering med tre olika nivåer för olika koncentrationer av CBD, med 19 stycken vetenskapliga referenser som underbyggnad.


Industrihampaföreningen i Sverige begär alltså en rimlig och rättvis lagstiftning kring cannabidiol i Sverige. Det bifogade dokumentet ”Cologne Declaration of Industrial Hemp” som sammanställts av och med vår motsvarighet i Europa, European Industrial Hemp Association (EIHA), är en mycket god indikation på rimlig lagstiftning kring CBD i livsmedel, kosttillskott, kosmetika, naturläkemedel, receptfria och receptbelagda läkemedel.


Mari Elfving, ordförande Industrihampaföreningen i Sverige - Hampanätet www.hampa.net


Läs hela dukumentet här och skriv på och dela vår namninsamling:


https://www.skrivunder.com/for_en_rimlig_lagstiftning_kring_cannabidiol_och_relaterade_produkter


--------------------------------------------------------------------------------------

Studiebesök med guidad tur och Årsmöte Fredag den 23 Mars 2018 på Repslagarmuseet i Älvängen.


Alla är välkomna, även icke medlemmar till en liten kostnad, men endast betalande medlemmar i Hampanätet kan vara med på årsmötet. Kallelse till Årsmötet skickas snart ut mail-ledes.

Vill du följa med på studiebesöket? Maila in din anmälan till info@hampa.net senast den 12 Mars.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Klimatriksdagen 2018Den 4 - 6 maj så händer det! Kom och delta i röstningen och diskussionerna. Registrera dig via den här länken:


http://klimatriksdagen.se/delta/#deltaHampanätet - Sveriges Industrihampaförening har lämnat in två motioner till Klimatriksdagen. Nr 100 och 128. Gå in och läs motionerna här: http://klimatriksdagen.se/paverka/motionslista/?change=00000000000m

Aktiviteter och nyheter

Rapport från Styrelsen Februari 2018


Hampanätets styrelse – Sveriges Industrihampaförening – beslutade på sitt senaste telefonmöte (6 februari) att lägga motion(er) till årets Klimatriksdag. Hampanätet har blivit medlem som stödjande förening och kommer att delta i Klimatriksdagen (4 – 6 maj) i Stockholm. Motionen/erna ska syfta till att Jordbruksverket bör underlätta för sökande odlare – så som hampodlare - och förädlare av förnyelsebart material genom ökad information. Jordbruksverket bör också främja produktion av klimatsmarta, hälsosamma livsmedel för människor och djur lokalt.


Hampanätet har nu även blivit upptagen i SERO (Sveriges Energiföreningarnas Riksorganisation) och bidragit med artiklar i SEROs medlemstidning Förnybar energi.


Flera intressanta rapporter kommer att fördjupas på Hampanätets årsmöte.

Plats:  Repslagarmuseet i Älvängen, fyra mil norr om Göteborg.   

Tid:     Fredag 23 mars. Klockslaget meddelas i kallelsen.


/SG

 

synas och höras mer!

Styrelsen har haft telefonmöte den 25 Septemper. Här är en sammanfattning av det vi talade om:

Vi diskuterar möjligheten att anordna ett studiebesök hos en spännande hampig verksamhet snart. Vi återkommer med detaljer!

Vi har kommit överens om att vi vill ha en tydligare association till European Industrial Hemp Association och därför lägger vi till "- Sveriges Industrihampaförening" i vårt namn på hemsidan.

Vi kommer att samarbeta med andra organisationer och medier med miljöinriktad profil för att nå ut till gamla och potentiella nya medlemmar.

En frilansjournalist som skriver bl.a. för ATL hörde av sig och ville intervjua en Svensk odlare efter att han pratat med en entusiastisk Dansk dito, som såg fram emot att komma igång med industriell odling av Cannabis för medicinskt bruk. Han fick tyvärr ett dystrare intryck av den Svenska hampaindustrin av Thomas Jacobsson, odlare i Tomelilla, som sade att ..."här går det bakåt istället för framåt".

Ni som är medlemmar, hjälp till att värva fler - vi behöver verkligen synas och höras mer!Hampanätets årsmöte gick av stapeln på Torsdag den 8 Juni 2018 i Stockholm.


Ny bok om Hampa av Git Skoglund


Den 26 november var det bokrelease på Restaurang Bamba i Göteborg. Git Skoglund har i boken Hampa - det vita guldet samlat ovärderlig kunskap om hampa som historisk textilfiber.Boken Hampa - Det vita guldet. Om textilväxten Cannabis sativa skildrar växtens många produktområden, och särskilt inom textilforskning. Boken presenterar en ny vetenskaplig metod som kan särskilja textilier av lin och hampa, vilket tidigare inte gjorts inom den textila forskningen. Författaren kastar därför nytt ljus över vetenskapen, hamptextilierna som har analyserats med naturvetenskapliga metoder är alltifrån välkända medeltida inredningstextilier till enklare textilier.


Git Skoglund, textilhistoriker och journalist har sedan 1990-talet utforskat den mångsidiga och hållbara frö- och fiberväxten. Hon berättar om materialets betydelse för människor, om naturvetenskapen och inte minst om produkttillverkning av den moderna industrihampan. Vid sidan av forskningen har hon producerat utställningar och tillverkat både livsmedel och textilier av hampa....


Årsmöte 2016


Nu har vi haft Hampamöte och årsmöte med Hampanätet! Den 7 Mars i Sala gick det hela av stapeln. Protokoll etc kommer skickas ut med nästa medlemsbrev!


Utställning i samband med COP21 i Paris


Under COP21 i Paris i December 2015 ställde det nybildade nätverket Initiative Chanvre ut i samband med Global Village of Alternatives. Alla som gått med i Initiative Chanvre fick ha med en poster med sitt budskap om hampa på utställningen. Hampanätet hade med en poster på utställniten som hade tusentals besökare och drog till sig mycket nyfikenhet. Skrolla ner så ser du vår affisch här nedan!


1:a pris i Venture Cup Syd!


En utav våra medlemsföretag (Hampahus AB) har under förra hösten vunnit förstapriset i Venture Cup Syd vilket är helt fantastiskt kul! Hampa som byggmaterial tar sig sakta men säkert in på den stora marknaden. Stort grattis till hela gänget som ligger bakom företaget! HÄR kan du läsa mer om detta!

Är du intresserad av att odla hampa?


På jordbruksverkets hemsida hittar du uppdaterad information om vad som gäller för odling och jordbruk enligt nya regelverket. HÄR finns en del av den information som gäller för hampa på Jordbruksverkets hemsida.


Behöver du mer hjälp, ring till Jordbruksverkets kundtjänst på tel.nr. 0771-223 223. Du kan även kontakta oss med frågor via kontaktfformuläret till vänster.


OBS! 21 april är sista ansökningsdag 2016 för SAM - läs mer här.

Copyright © All Rights Reserved.